Specjalizacja

Informacje ogólne

Kancelaria adwokata dra Piotra M. Wiórka, LL.M. jest kancelarią prawa gospodarczego. Głównymi obszarami praktyki są: prawo upadłościowe, restrukturyzacja i sanacja przedsiębiorstw, prawo prawo handlowe i prawo spółek (w szczególności spółek kapitałowych), prawo umów gospodarczych, w tym prawo przewozowe i prawo budowlane, prawo karne gospodarcze, a także prawo prywatne międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne.

Tym, co wyróżnia Kancelarię spośród innych kancelarii gospodarczych obsługujących przedsiębiorców,  jest jej międzynarodowy charakter. W osobie założyciela, adw. dra Piotra M. Wiórka, Kancelaria zapewnia nie tylko bieżącą pomoc i obsługę prawną  i procesową przedsiębiorców krajowych w toku ich codziennego funkcjonowania. W ramach działalności Kancelarii świadczona jest również pomoc prawna przedsiębiorcom krajowym stykającym się na co dzień albo sporadycznie z kontrahentami z Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Kancelaria obsługuje również przedsiębiorców zagranicznych, głównie niemieckich, działajacych w Polsce, a także reprezentuje podmioty zagraniczne w sporach sądowych na terenie Polski. Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do potrzeb Klienta ze szczególnym uwzględnieniem i zrozumieniem realiów danego stanu faktycznego o charakterze międzynarodowym. Jest to możliwe, ponieważ adw. dr Piotr M. Wiórek posiada wieloletnie doświadczenie w kontaktach z zagranicą, ugruntowane wieloletnim pobytem w Niemczech.

Poprzez ścisłą kooperację z renomowanymi niemieckimi kancelariami adwokackimi Klienci Kancelarii mają dodatkowo zapewnioną bieżącą i codzienną obsługę na terenie Niemiec.

Obszary praktyki:

 • prawo upadłościowe: polskie, niemieckie i europejskie
 • restrukturyzacja i sanacja przedsiębiorstw
 • prawo spółek, w tym zgrupowań spółek oraz M&A: polskie, niemieckie i europejskie
 • spory sądowe cywilne i handlowe
 • prawo handlowe: polskie i niemieckie
 • prawo przewozowe, w tym prawo lotnicze
 • prawo umów międzynarodowych, w tym międzynarodowa sprzedaż towarów (CISG), międzynarodowy transport drogowy (CMR)
 • prawo budowlane
 • prawo prywatne międzynarodowe,
 • międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne,
 • prawo karne, karne gospodarcze i karne skarbowe, w tym międzynarodowe
 • prawo papierów wartościowych
 • prawo konkurencji i antymonopolowe
 • prawo turystyczne
 • prawo pracy

Zakres obsługi

 • W ramach specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez:
 • obsługę w języku polskim, niemieckim i angielskim
 • pozyskiwanie informacji o sytuacji prawnej i gospodarczej przedsiębiorców polskich (w Polsce) oraz przedsiębiorców niemieckich i austriackich (w Niemczech i w Austrii)
 • bieżące doradztwo w ramach obsługi spółek i przedsiębiorców indywidualnych w kontekście ich współpracy z podmiotami zagranicznymi z Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii
 • obsługę przedsiębiorców niemieckich, austriackich i szwajcarskich w ich bieżącej działalności gospodarczej na terenie Polski
 • uczestnictwo w negocjacjach w kraju i za granicą z kontrahentami zagranicznymi jako pełnomocnik przedsiębiorców krajowych
 • uczestnictwo w negocjacjach z przedsiębiorcami krajowymi w kraju i za granicą jako pełnomocnik przedsiębiorców zagranicznych
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych w Polsce i w Niemczech
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych i sanacji przedsiębiorstw
 • kompleksowa obsługa upadłości, w tym upadłości deweloperskich w charakterze pełnomocnika upadłego albo wierzycieli
 • przygotowywanie projektów i kształtowanie treści umów, statutów oraz ogólnych warunków umów w języku polskim, niemieckim lub jako dokumenty dwujęzyczne
 • opracowywanie złożonych opinii prawnych w języku polskim i niemieckim
 • występowanie przed sądami oraz organami samorządowymi i państwowymi w Polsce i Niemczech w sprawach cywilnych i administracyjnych
 • występowanie jako obrońca w sprawach karnych przed sądami niemieckimi i polskimi

Obsługiwane branże

 • banki
 • branża muzyczna
 • branża energetyczna
 • firmy budowlane
 • deweloperzy
 • branża transportowa, w tym przewoźnicy lotniczy
 • zagraniczne firmy inwestycyjne
 • przemysł ciężki
 • przemysł spożywczy
 • służba zdrowia
 • spółdzielnie mieszkaniowe